"КЛИЙН МАТ" ЕООД,
СОФИЯ 1202,
ул. "Цветан Минков" 9

Централен офис:

тел.: (02) 931-09-00
факс: (02) 931-09-50
моб.: 0887 46-33-67

e-mail: cleanmat@mtel.net

Работно време на офиса:

09.30 - 18.00 ч.
понеделник до петък

Телефон сервизен инженер:

моб.: 0888 87-98-97

"Клийн Мат" ЕООД, София, ул. "Цветан Минков" 9, 0887 46-33-67, 931-09-00, mail: cleanmat@mtel.net